Bål og grilling

Vennesla kommune er velsignet med en fantastisk natur - og mange har lyst til å ut i skog og mark for å brenne bål eller grille. Husk det generelle bålforbudet mellom 15. april og 15. september!

Det er viktig å være aktsom med all bruk av ild. Derfor har det regionale brannvesenet, Kristiansandsregionen brann og redning(KBR) egne nettsider med råd og vink.  Her blir det også informert om ekstra tiltak i spesielt tørre perioder.

Informasjon fra brannvesenet

Helse og forurensing

Utendørs brenning må ikke medføre fare for helsemessig ulempe, All røyk kan være giftig, og den som vurderer å brenne utendørs må derfor først forsikre seg om at røyken ikke er til fare eller plage for andre mennesker og dyr i omgivelsene. En må være spesielt oppmerksom på dette i boligområder, samt i nærheten av barnehager, skoler, sykehjem og andre institusjoner.

Det er forbudt å brenne avfall. Alt avfall, herunder bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, isolasjonsmateriale og plast, skal leveres til godkjente mottak. Brenning av rent trevirke, for eksempel tørt hageavfall, bråtebrenning, halmbrenning i jordbruket og flatebrenning i skogbruket er tillatt.

Grilling

Grilling er koselig, men handler også om fare for brann og forurensing.

Vi oppfordrer deg til å ta med grillrist og fyre bål hvis du skal grille  ute i naturen. Engangsgrill er noe vi kan greie oss uten. Hvis du likevel bruker engangsgrill, må du sørge for at den blir med hjem igjen. Den skal ikke forlates i naturen.