Søppelbilen kommer hver uke

Alle husstander i Vennesla og Kristiansand får besøk av renovasjonskjøretøy én gang i uka. Men det er penger å spare hvis du ikke leverer dunk hver uke. 

Avfall Sør er et felles renovasjonsselskap for Kristiansand og Vennesla. Du finner alt du trenger å vite om avfall og avfallshåndtering og tømmekalender på deres alltid oppdatere hjemmeside.

Tømmekalender for din adresse -  Avfall Sør

  • Restavfall kan tømmes hver uke
  • Bioavfall (matavfall, matrester og hageavfall) kan tømmes hver uke
  • Papp og papir tømmes hver fjerde uke
  • Plastemballasje hentes hver fjerde uke
  • Glass- og metallemballasje tømmes hver åttende uke

Renovasjonskjøretøyet har to kammer (lasterom) – slik at avfallstypene ikke blir blandet i bilen. Du bestemmer selv om dunk til bioavfall og dunk til restavfall skal tømmes på din faste tømmedag. Du betaler et gebyr hver gang disse to dunkene tømmes.

Har du ikke egne avfallsdunker, men bruker nedgravde containere, trenger du ikke tenke på når avfallet hentes. 

Andre avfallstyper og større gjenstander må du levere på gjenvinningsstasjonen. Bruk av gjenvinningsstasjonene er inkludert i gebyret.