Oljetanker som ikke er i bruk må sikres eller fjernes

På grunn av fare for oljelekkasjer og forurensning anbefaler kommunen at eiere fjerner nedgravde oljetanker som ikke er i bruk. Dersom oljetanken ikke kan fjernes, må eier sikre den.

Eier av tomten er ansvarlig

Det er du som tomteeier som har ansvar for at tanken er i forsvarlig stand og at det ikke oppstår lekkasjer. 

Erstatningsansvar ved lekkasje

Det kan koste store summer å utsette sanering av oljetanker. Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Dersom du eier en gammel oljetank som begynner å lekke, risikerer du å bli erstatningsansvarlig. Du kan også få avkorting i forsikringen. 

En oljetank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. Glassfiber har lenger levetid, men det gjelder ikke for tilhørende rør og ledninger.

Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet på 110.

Forbud mot fyring med mineralolje

Stortinget har innført forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas. Forbudet gjelder fra 1.1.2020 og dette betyr at oljefyrer må fjernes eller bygges om.

Slik fjerner eller sikrer du oljetanken

  • Skaff informasjon om hvor tanken din ligger.
  • Finn tanken, grav opp og rens. Vi anbefaler at du bruker et godkjent firma til tømming/rensing. Firmaet vil håndtere brennbart avfall på en sikker måte og sørge for at tanken er rengjort og gassfri ved levering til mottak. 
  • Hvis tanken ikke kan fjernes, skal det dokumenteres at den er rengjort og forsvarlig sikret. Tanken skal rengjøres, fylles og påfyllingsrør må fjernes. Hvis du likevel velger å gjøre jobben selv, må du være oppmerksom på at innholdet skal håndteres forskriftmessig og forsvarlig, og leveres til godkjent mottak. Tips til hvordan du kan dokumentere jobben finner du lenger nede.
  • Send melding til Vennesla kommune. Legg ved dokumentasjon. Hvis du bruker et firma kan de besørge dokumentasjon og innsending. 

Register oljetanken til kommunen

Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg med nøyaktig kart og plassering underveis i søknadsskjemaet. 

Skjema for registering og kartlegging av oljetanker

Har du spørsmål?

Spørsmål om håndtering av oljetanker kan rettes til Vennesla kommune på 38 13 72 00  eller e-post post@vennesla.kommune.no.

Regelverk

 Bestemmelsene i forurensningsforskriftens kapittel 1. Vennesla kommune har ikke vedtatt egne bestemmelser for tanker under 3200 liter, men merk at  forurensningsloven §7  – om plikt til å unngå forurensning – gjelder.