Farlig avfall skal leveres på gjenvinningsstasjon

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall håndteres slik at miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Farlig avfall skal være merket med faresymbol. Er du i tvil om noe er farlig avfall er det best å ikke ta sjanser: lever det uansett som farlig avfall på nærmeste gjenvinningsstasjon

Slik gjør du det

  1. Ha en fast plass der du samler farlig avfall.
  2. Lever det farlige avfallet i originalemballasjen om mulig. Du kan også bruke en annen emballasje og skrive på hva den inneholder.
  3. Lever til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Men hvordan finner jeg ut hva som er hva?

Du skal tenke gjennom hvordan du sorterer i det daglige også. Hva skal hvor, og hva er farlig?

Du vil få gå hjelp av Avfall Sørs svært gode digitale

Sorteringshjelper

Som privatpersoner kan vi levere farlig avfall på gjenvinningsstasjon gratis. Det er viktig at firmaer og selskaper setter seg godt inn i regelverket for farlig avfall - både hvordan det skal håndteres og leveres.