Gratis parkering

Vennesla har gratisparkering på alle offentlige parkeringsplasser. Du må sjekke skilt på hver parkeringsplass hvor lenge du har lov å stå. 

Korttidsparkering

Langs gater og en rekke steder i sentrum er det to og firetimers parkering. Det er også noen plasser med 15-minutters parkering. Dette står skiltet.

24-timersparkering

Parkeringsplassen i Koldalen er 24-timersparkering. Det samme er den store plassen i Graslia. Det er plassen i Graslia som vi håper du bruker når du skal stå hele dagen eller pendle med buss til byen.

Det er også store parkeringsplasser i Skolevegen og nord for Vennesla kirke.

 I Øvrebø og Hægeland trenger du ikke parkeringsskive når du parkerer.

Parkeringsskive

Vennesla har innført ordning med parkeringsskive i sentrum. Dette for å sikre at rullering på parkeringsplassene i sentrum. Du risikerer bot hvis du står lenger enn angitt. Du setter skiva på det klokkeslettet som gjelder når du parkerer.

Det er en rekke private parkeringsplasser. Der kan det være egne regler.

Ny parkeringsstrategi er vedtatt i kommunestyret. Den er ikke trådt i kraft, men den legger opp til to timer gratis parkering. Deretter betalt parkering. Det vil komme informasjon når nye regler trer i kraft.

Parkeringsstrategi for Vennesla (PDF, 2 MB)