Stort antall parkeringsplasser

Vi jobber med en ny parkeringsstrategi, og da vil det bli informert utførlig om parkeringplasser og reglene for den enkelte plass.

Det er cirka 400 offentlige parkeringsplasser og 300 private parkeringsplasser i tilknytning til Vennesla sentrum.

De største parkeringsplassene i sentrum er i døgnparkeringen i Graslia og korttidsparkeringen i Torsby.

Det er også  offentlige p-plasser ved Herredshuset, i Koldalen, ved Kulturhuset og ved Ålefjærkrysset

I skolevegen og ved Vennesla kirke er det også store p-plasser.