Nesten 800 parkeringsplasser i Vennesla sentrum

Det er i dag ca. 796 parkeringsplasser i indre kjerne av Vennesla sentrum. 559 av dem er offentlige parkeringsplasser som reguleres av bestemmelsene som Vennesla kommune har innført.

  • De største parkeringsplassene i sentrum er i døgnparkeringen i Graslia og firetrimers-parkeringen i Torsby.
  • Det er også  offentlige p-plasser ved Herredshuset, i Koldalen, ved Kulturhuset og ved Ålefjærkrysset
  • I skolevegen og ved Vennesla kirke er det også store p-plasser (ikke med på kartet)