Mulighet for gratis aktivitetstilbud

Flest mulig skal ha tilgang til kulturopplevelser og kommunes tilbud. Derfor tilbyr vi to ulike gratiskort for barn og unge mellom seks og 18 år som bor i husholdninger med lav inntekt.

Kulturkortet

Dette kortet har en verdi på 600 kroner og kan brukes på Kulturhuset.  Til konserter, forestillinger, i kafeen og så videre.  Er du i husstand med lav inntekt, kan du få kort gratis ved å henvende deg til Frivilligsentralene, Enhet for barn og familie eller NAV. Kortet selges også i Kulturhuset for 600 kroner. Det er en fin gave å gi til noen. Kortet vil være gyldig ut 2024.

Svømmehallkortet

Dette kortet tilsvarer svømmehallens klippekort med ti klipp. Er du i husstand med lav inntekt kan du få et kort gratis ved å henvende deg til Frivilligsentralene, Enhet for barn og familie eller NAV. Kortet vil være gyldig ut 2024.

Lav inntekt

Kommunen vil vurdere din situasjon, men hovedregelen er at du kan få disse kortene hvis du tilhører en lavinntektshusholdning.  Hvis du har problemer med økonomien og ber om noen av disse kortene, vil vi strekke oss så langt vi kan.

Fritidskort - ny ordning

Fra høsten 2024 eller januar 2025 vil Vennesla kommune innføre et fritidskort for alle innbyggere mellom seks og 18 år.