Nærmiljøtilskudd

Vennesla deler hvert år noen titusen kroner i nærmiljøtilskudd etter søknad.  Vi prioriterer prosjekter som kommer barn og unge til gode, samt prosjekter som bygger fellesskap og dugnadsånd.

Du kan søke via knappen under her. Søknadsfristen er 30. april hvert år. Du kan søke hele året. I søknaden må du legge ved finansieringsplan og kostnader. Du må også svare på om prosjektet er øremerket barn og unge eller ikke.

Søknad Nærmiljøtilskudd

Kommunen kan gi tilskudd til:

  • Tiltak som styrker oppvekstmiljøet for barn og unge (lek, balløkke, akebakke og liknende)
  • Tiltak som stimulerer til medvirkning fra beboerne i planlegging og gjennomføring
  • Tiltak som inkluderer og skaper tilhørighet, trivsel og fellesskap for fest mulig i lokalmiljøet.
  • Tiltak rettet mot vanskeligstilte grupper

Kommunen gir ikke tilskudd til:

  • Tiltak som gjelder enkeltpersoner
  • Ordinær drift som utskiftning av utstyr, maling og så videre
  • Tiltak som kan medføre arbeidsgiveransvar eller driftsansvar for kommunen