Kirkegårdsforvaltning

Vennesla kommune har ansvar for å drifte de tre kirkegårdene i Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Dette ansvaret utfører vi etter avtale med Vennesla kirkelige fellesråd.

  • Vennesla har egen minnelund ved Vennesla kirkegård. 
  • Vennesla har eget syningsrom i kapellet ved Vennesla kirkegård.

Andre trossamfunn

Vennesla kommune har lokaler som kan benyttes til livssynsnøytrale begravelser.
Visningsrommet (gamle kapell) som ligger i tilknytning til Vennesla kirkegård er godt egnet til mindre begravelser.
Kulturhuset  ligger i Vennesla sentrum. Vi stiller samfunnssalen eller andre lokaler i bygget til disposisjon ved livssynsnøytrale begravelser. Det beregnes ikke leie for lokalene ved begravelser.

Priser

Festeavgift grav

Det betales ingen avgifter før fredningstiden på 20 år er gått. Etter fredningstiden fra gravleggelsesdato kan gravstedet festes for 10 nye år. Kirkegårdsforvaltningen sender ut brev om festeavgift.
Festeavgift grav
Hva Pris
Festeavgift grav for en periode på 10 år 3800 kroner

Gebyr for urnenedsettelse

Gebyr for urnenedsettelse
Hva Pris
Urne på navnet minnelund inkl. navneplate, for en periode på 20 år 4650 kroner per urne
Urne på navnet minnelund inkl. navneplate, utenbys, for en periode på 20 år 5900 kroner per urne
Urne på navnet minnelund, forlengelse 10 år 2100 kroner per urne

Stell og vedlikehold av gravsteder

Stell og vedlikehold av gravsteder
Tjeneste Pris
Stell og vedlikehold av gravsted 1357 kroner per år

Sikring av gravmonumenter

Stående gravminner skal festes til fundament i stein med 2 syrefaste bolter som må være 15 cm lange og 12 med tykke.

Oppretting av gravminner

Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller fare for dem som ferdes på kirkegården. Dersom kirkegårdsforvaltningen finner det nødvendig, skal eieren (oppført som gravfester) varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overenstemmelse med krav som er stilt i forskrift og vedtekter.