Den kulturelle spaserstokken

Gratis kulturtilbud for alle eldre i Vennesla kommune.

Dette er et tilbud for alle eldre i Vennesla kommune til å oppleve profesjonelle kunstnere, musikere, skuespillere og andre. 

Arrangementene foregår på Venneslaheimen, Venneslastua og Hægelandsheimen på dagtid en gang i måneden. 

Midler til dette kommer fra staten, så tilbudet er gratis for publikum.

Program for 2024 finner du i nedlastbart dokument her (PDF, 4 MB)