Familiesenteret kan gi deg veiledning og hjelp

Familiesenteret er et lavterskeltilbud med fokus på å forebygge og fremme god psykisk helse hos barn og unge. 

Besøksadresse

Enhet for barn og familie
Hunsøya, Vennesla

Kontakt

Telefon 98 29 37 00

Åpent: Mandag , onsdag og fredag : 10:00 - 14:00 på virkedager.

Hva tilbyr vi?

Familiesenteret tilbyr samtaler og veiledning til barn og ungdom i alderen 0-20 år og foreldre. vi gir også veiledning til gravide som bor i Vennesla kommune.

Mange oppsøker oss for å snakke om

 • Vansker med å forstå barnet sitt
 • Vansker med å sette grenser
 • Kjefting og dårlig stemning i familien
 • Barn og unge som er triste, sinte eller engstelige
 • Utfordringer i en vanskelig livssituasjon (for eksempel ved samlivsbrudd, tap eller kriser)
 • Bekymringer knyttet til barnet sitt

Hvordan jobber vi?

 • Foreldreveiledning og endringsarbeid
 • Samtaler med barn, unge og deres familier
 • Familieterapi
 • Samarbeid med andre aktuelle instanser
 • Kurs og gruppetilbud

Hvem kan få tilbudet?

 • Foresatte, vordende foreldre, barn og ungdom
 • Barnehager, skoler og andre ansatte i kommunen
 • Andre samarbeidspartnere i kontakt med målgruppen

Du trenger ingen henvisning. 

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis.