Er du bekymret for noen over 18 år?

Bekymring er et tegn på at vi bryr oss om hverandre. Men noen ganger er vi alvorlig bekymret for et medmenneske. Da må vi ta kontakt med noen som kan hjelpe!

Husk at sårbare og risikoutsatte voksne er mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk eller det kan være omsorgssvikt.

TryggESt-team 

TryggESt Vennesla består av flere ressurspersoner fra ulike fagområder og tjenester. Teamet gir råd og veiledning i tillegg til å vurdere og iverksette tiltak.

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Det kan være fordi de har en fysisk/psykisk/kognitiv funksjonsnedsettelse, er eldre eller rusavhengige.

Ring oss eller send en melding 

Det er bare å ta direkte kontakt med oss på telefon 98 29 98 64. Telefonen betjenes alle hverdager fra klokken 09.00 til 14.00. Eller send oss en e-post til TryggEst@vennesla.kommune.no eller send oss en melding i skjemaet under. NB: Husk at du ikke må skrive sensitive opplysninger.