Du har klagerett på helse- og omsorgstjenester

Du har rett til å klage hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter, eller at du ikke har mottatt de tjenester du har krav på.  

En slik klage bør inneholde informasjon om deg, hvilken tjeneste du klager på og en kort, konkret beskrivelse av det som skjedde. 

Du sender klagen til

Vennesla kommune
Koordinerende og helsefremmende enhet

Sentrumsvegen 41 A
4700 Vennesla

  • Hvis koordinerende og helsefremmende enhet er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg tilbudet du har rett på.
  • Hvis de er uenig i klagen, blir den automatisk sendt videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Dersom du har behov for hjelp til å skrive klagen, har kommunen plikt til å hjelpe deg. Se kontaktperson nederst.

Klage på utførelse av tjeneste

Dersom du mener at tjenesten du mottar ikke er i samsvar med det vedtaket du har fått, eller på annen måte ikke holder den kvalitet som du mener det er rimelig å forvente, har du rett til å klage

Vennesla kommune ønsker å være en lærende organisasjon. Derfor vil vi gjerne høre fra deg hvis noe ikke er som det skal være. Vi vil benytte konstruktive tilbakemeldinger som et ledd i læringsprosessen til hvordan vi kan forbedre oss.

Du kan sende en skriftlig klage eller ta en telefon til den som er ansvarlig for tjenesten. 

Dersom du ikke vet hvor du skal henvende deg, kan du kontakte innbyggertorg som kan hjelpe deg å finne riktig kontaktinformasjon. 

Innbyggertorg 

telefon 38 13 72 00

Be Statsforvalteren vurdere

Pasienter, brukere og andre som har rett til det, kan be Statsforvalteren gjøre en vurdering dersom de mener at helse- og omsorgstjenesten kan ha brutt lover og plikter. Når du ber Statsforvalteren vurdere en hendelse, oppnår du ikke selv en rettighet til å følge saken, men Statsforvalter vil følge dette opp med å utføre et tilsyn av aktuell tjeneste. For statsforvalter er slike henvendelser en viktig kilde til informasjon om mulig kritikkverdige forhold i helse- og omsorgstjenesten.

Du kan melde til Statsforvalteren på eget digitalt skjema: 

Melding til Statsforvalteren