Vaksiner og vaksinasjonsråd

  • Reisevaksiner gis ved Vaksinasjonskontoret i Kristiansand.
  • Vaksine mot influensa, korona og lungebetennelse gis ved Vennesla legesenter.
  • Barnevaksinasjon skjer ved Helsestasjonen på Hunsøya.

Vaksinens oppgave er å gjøre deg immun mot spesielle sykdommer - uten at du trenger å få sykdommen. 

Vaksine kan ha bivirkninger, men de benyttes fordi fordelene er mye større enn ulempene. Vennesla kommune anbefaler at du følger helsevesenets og nasjonale myndigheters vaksineråd. 

Barnevaksinasjon

De syv vaksinene i programmet for barnevaksine gis ved eller fra Helsestasjonen på Hunsøya.  Du kan lese mer om disse vaksinene på Folkehelseinstittuttets sider om Barnevaksinasjonsprogrammet.  Fire av vaksinene gis før barnet er halvannet år, mens de resterende gis tilbud om via skolen. I tillegg tilbys tuberkulose-vaksine til barn som flytter hit fra utlandet.

Helsestasjonen

Åpningstid

Besøksadresse

Hunsøya 3. etg. Enhet for barn og familie. 4700 Vennesla

Ut å reise?

Da benytter Vennesla kommune tjenestene til Vaksinasjonskontoret i Kristiansand. Der vil du få både rådgivning om hva du trenger før utenlandsreise og du vil få utført selve vaksinasjonen.

Vaksinasjonskontoret

Adresse

Vaksinasjonskontoret ligger i Gyldengården i Gyldenløves gate 23 i Kristiansand. Det er i samme bygget som NAV holder til.

Det er bare adgang til vaksinasjonskontoret/ venterommet hvis du har timeavtale.

Åpningstider

Ordinær åpningstid og telefontid er mandag – fredag kl 08.30 – 15.00. 

Kontakt

Telefon: 38 07 57 07

Hvis du ikke får svar på telefonen er det fordi de ansatte vaksinerer. 
Ring senere, eller send en e-post. 

Anbefalte vaksiner høsten 2023

Tre vaksiner er anbefalt for personer over 65 år høsten 2023. Det er influensavaksine, oppfriskningsdose med koronavaksine samt pneumokokkvaksine (lungebetennelse). Alle tre vaksiner er viktig å ta dersom du er i målgruppen. Vaksineringen skjer ved Vennesla legesenter. 

Koronavaksine er gratis, mens influensavaksine koster 300 kroner.

Vennesla legesenter

Adresse

Sentrumsvegen 41, 4700 Vennesla. 

Kontakt 

Du kan bestille time via helsenorge.no eller ringe 38 15 01 50

Les mer på Vennesla legesenter sin hjemmeside. 

Mer informasjon om vaksiner