Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er en spesialsykepleier med erfaring innen kreftsykdom og andre alvorlige sykdommer. Kreftkoordinator kan være din støttespiller, uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet.

Hva gjør en kreftkoordinator?

  • Gi råd og veiledning
  • Kartlegge behov og følge opp symptomlindrende behandling
  • Samtalepartner
  • Oppfølging i hjemmet
  • Ha oversikt over tilbud som kan være aktuelle for deg
  • Sikre oppfølging av barn og unge som pårørende
  • Koordinering av tjenester. Samarbeide med fastlege, hjemmesykepleien, sykehus, saksbehandlerteam, lindrende team, fysio/ergoterapeuter, kreftforeningen, og så videre
  • Jobbe tverrfaglig og på tvers av sektorer, gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere

Hvem kan ta kontakt

Alle kreftpasienter som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ved behov ta kontakt med kreftkoordinator. Du trenger ikke å søke om å få tildelt denne tjenesten. Du kan ta direkte kontakt med kreftkoordinatoren selv.

Når er kreftkoordinatoren tilgjengelig 

Kreftkoordinatoren har kontortid på mandager og onsdager.

Hvor holder kreftkoordinatoren til?

Besøksadresse er Sentrumsvegen 43 (Venneslatunet), i første etasje.