Velkommen til jordmor

Vi er to jordmødre i Vennesla kommune. Når du er gravid, vil du bli fulgt opp i et samarbeid mellom jordmor, fastlege og sykehus. Vi ønsker å møte deg tidlig i svangerskapet og bidra til at du får en trygg og god opplevelse av å være gravid. Din partner er selvsagt velkommen til konsultasjonene.

Jordmortjenesten er gratis

Alle gravide bør ha første legetime innen uke 10 for å få tatt blodprøver og henvisning til ultralyd. Første time hos jordmor er vanligvis mellom uke 12-16, men man kan gjerne komme tidligere ved behov/ønske. 

Slik kontakter du oss

Bestill time til jordmor på telefon 38 13 74 15.

Åpningstid på telefon er mandag til fredag klokka 08.00 - 15.00.

Besøksadresse: Enhet for barn og familie, Helsestasjonen (i andre etasje over Nav). 
Hunsøya, 4700 Vennesla. 

Folat-tilskudd

Dersom du planlegger å bli gravid, anbefaler vi at du starter med folattilskudd (et b-vitamin)  på 400 mikrogram (0,4mg) daglig. Dersom du allerede er gravid anbefaler vi at du starter med folat og tar de tre første månedene.

Svangerskapet

Alle friske gravide er anbefalt å følge et standardprogram. Programmet kan du se på helsenorge.no. Ved behov legger vi inn flere kontroller.

Vi undersøker din og barnets helse. Jordmor samarbeider bredt tverrfaglig og henviser videre ved behov. Vi samarbeider med fastlegene, gynekologer og fødeavdelingene ved Sørlandet Sykehus. I tillegg samarbeider vi med kommunens tjenester både for fysisk og psykisk helse.

Jordmor tilbyr samtale om levevaner, samliv, fødsel, amming, spebarnstid og prevensjon. Du og din partner kan komme med spørsmål, tanker og eventuelle bekymringer som opptar dere.

Mer om våre ulike tilbud