Fastlegen din

Fastlege kan du velje fritt i Noreg. I Vennesla har vi det største legesenteret i landet med over 20 legar. 

Vennesla legesenter

I Vennesla har dei flest innbyggarane fastlegen sin ved Vennesla legesenter. For kontakt:

Vennesla legesenter sin heimeside

Kva kan fastlegen hjelpe deg med

Fastlegen er din personlege lege og skal hjelpe deg med det meste av helseplager. Om fastlegen meiner det er naudsynt, vil du bli sendt vidare til ein spesialist.

Treng du hjelp på dagtid, skal du fyrst ringe fastlegen eller fastlegekontoret der du høyrer til. Fastlegen vurderer om det hastar, og kan vanlegvis gje deg ein time same dag om situasjonen tilseier det.

Ta alltid kontakt med fastlegen om sykemelding, ny respekt og varige og kjende plager.

Byte av fastlege

På nettstaden til Helsenorge kan du byte fastlege og finne meir informasjon om fastlegeordninga.

Helsenorge sin heimeside