Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort) er en parkeringstillatelse som gir adgang til parkering på parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede.

Tillatelsen gis til forflytningshemmede som kan dokumentere et særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene. HC-kort kan utstedes enten til sjåfør eller passasjer.