Startlån

Startlån kan være en inngang til boligmarkedet for deg om ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen din. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Hva er startlån?

Startlån er en låneordning som behandles i kommunene. Husbanken finansierer ordningen, men kommunene har laget egne retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes. Startlån kan gi deg mulighet til få en nøktern og rimelig bolig, som skal være egnet for å bo i over lang tid.

Hvem kan få startlån?

Startlån kan gi deg mulighet til å få en nøktern og rimelig bolig. Startlån er behovsprøvd og vi legger vekt på at:

  • du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon
  • du er innbygger i Vennesla kommune

Her ser du aktuelle målgrupper for startlån 

Politikerne i Vennesla har vedtatt lokale retningslinjer for Startlån (PDF, 314 kB), som kan være klokt å sette seg inn i. De sier blant annet at "startlån skal bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet med langvarige boligfinansieringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i en nøktern og egnet bolig."

Hva kan du få startlån til?

Les mer på Husbanken sin nettside.

Hvor mye kan du låne?

Les mer på Husbanken sin nettside.

Før du søker

Før du bestemmer deg for å søke lån og tilskudd anbefaler vi at du beregner ditt budsjett og setter deg inn i en del forhold som gjelder det å ha et boliglån. Les mer på Husbanken sin nettside.

Slik søker du

Søknadsskjema

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden i Innbyggertorget vårt i Kulturhuset eller gjennom å booke en timeavtale hos NAV. Søknader behandles fortløpende. Du vil få skriftlig svar innen fire uker.

For deg som allerede har startlån

Det er kommunen som innvilget lånet ditt. Men det er Intrum som vil ha oppfølgingen med deg som kunde når det gjelder betaling og andre spørsmål rundt lånet. Her finner du en selvbetjeningsløsning hvor du finner mye informasjon om lånet ditt på MinSide hos Intrum.