Flyktningavdelingen i Vennesla

Flyktningavdelingen i NAV Midt-Agder har ansvar for bosetting og kvalifisering av flyktninger i Vennesla kommune.

I 2022 og 2023 er det i stor grad ukrainske flyktninger med kollektiv beskyttelse som bosettes. I tillegg kommer overføringsflyktninger fra andre områder.

Flyktninger fra Ukraina gis kollektiv beskyttelse i Norge. Det betyr at de kort etter ankomst til landet skal bosettes i en kommune og inn i skole, utdanning eller arbeid.

Flyktningavdelingen jobber tett med Vennesla voksenopplæringssenter, skole. barnehager, beredskapskoordinator, kommunehelsetjenesten, boligrådgiver og frivillige organisasjoner for å sikre en best mulig bosetting- og kvalifiseringsprosess.