Skolehelsetjenesten

Ved alle skolene i Vennesla er det en helsesykepleier som er klar til å hjelpe deg. Helsesykepleier har taushetsplikt og du kan snakke med hen om alt mulig. Også foresatte kan kontakte helsesykepleier.

Hva kan du snakke med helsesykepleier om?

Hos helsesykepleier kan du spørre og snakke om det du lurer på. Ofte hjelper det å prate med en trygg fagperson. Du kan også ta kontakt om du har en venn som trenger hjelp eller veiledning. 

Du kan for eksempel snakke med helsesykepleier om problemer hjemme eller på skolen, vennskap, søvn, kosthold,  seksualitet, mobbing, stress, legning, kjønnsidentitet, rus, pubertet, kjærlighet, kropp og helse, og mye mer.

Husk at helsesykepleierne har taushetsplikt.

Du kan komme til helsesykepleier uten avtale for å snakke om det du ønsker. Du kan også ringe, sende sms eller e-post. Helsesykepleier er til stede på hver skole i Vennesla flere dager hver uke. Her finner du helsesykepleier ved din skole:

Kontakt skolehelsetjenesten

Foresatte som ønsker en samtale er også velkommen, ta kontakt med helsesykepleier for å avtale et møte.

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten
Trinn Tilbud
1. trinn Skolestartundersøkelse ved lege og helsesykepleier. Kartleggingsskjemaet i Godt begynt brukes
2. trinn Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac). Undervisning om vold og overgrep
3. trinn Måling av høyde og vekt. Individuell helsesamtale. Undervisning om helse, kost og fysisk aktivitet sammen med fysioterapeut
5. trinn Individuell helsesamtale. Kartleggingsskjemaet i Godt begynt brukes.
6. trinn Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR vaksine)
7. trinn Vaksine mot HPV (humant papillomavirus, Cervarix) to doser. Gruppesamtaler, overgang til ungdomsskolen
8. trinn Måling av høyde og vekt. Individuell helsesamtale. Undervisning i «alle har en psykisk helse» og psykologisk førstehjelp
9. trinn Samliv- og seksualitetsundervisning. Undervisning i psykisk helse
10. trinn Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio)


Vaksinasjon

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet.

Vaksinasjonskort kan hentes på Helsenorge - vaksiner

Lover og retningslinjer

Kommunen har plikt til å ha en skolehelsetjeneste, og alle barn har rett til å snakke med helsesykepleier. Her kan du lese mer om lovene og reglene som styrer virksomheten: