Trygt og godt barnehagemiljø

Det skal være trygt og godt å være i barnehagene i Vennesla kommune. Derfor er det viktig at voksne viser ansvar og tør å ta opp ting.

Om trygt og godt barnehagemiljø

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Barnehagen skal ha et miljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring til barna (Lov om barnehager §41).

Barnehagen og alle ansatte har ansvar for å følge med på at hvert enkelt barn har det trygt og godt. Det skal finnes planer og rutiner for hvordan barnehagen skal overholde aktivitetsplikten (Lov om barnehager §42).

Hvis barn ikke har det trygt og godt

Hvis du mistenker eller opplever at ditt barn ikke har det trygt og godt, ta kontakt med barnehagens ledelse. Barnehagen er pliktig til å undersøke og gripe inn raskt.

Kommunen skal som barnehagemyndighet påse at barnehagen har rutiner og systemer for å overholde sin aktivitetsplikt. Barnehagemyndigheten har ansvar for å veilede og drive tilsyn med alle barnehager i kommunen. 

Nyttig informasjon