Si det! - et samtaleverktøy

"Si det!" er et samtaleverktøy. Det er et pedagogisk materiale som inneholder dukker, fortellinger, plakat og sang. Det er laget med utgangspunkt i førskolebarns språk- og aldersnivå.

Si detr

Det er laget med utgangspunkt i førskolebarns språk- og aldersnivå. Vi i barnehagen bruker dette for å lære barna om hva som er rett og galt, og for å ha en dialog med dem om kroppen, grenser, vold og overgrep. 

Trygg og god oppvekst

I Norge har alle barn rett på en trygg og god oppvekst. Norsk lov beskytter alle barn mot vold og overgrep, og det er de voksnes ansvar å sørge for at det ikke skjer. Barnehagen er en viktig arena der ansatte kan forebygge og avdekke vold og overgrep, og det fremkommer tydelige retningslinjer for de ansattes ansvar i barnehagens rammeplan. Personalet skal blant annet bidra til at barna blir kjent med kroppen sin, utvikler bevissthet rundt egne og andres grenser, samt at de utvikler et bevisst forhold til retten over å bestemmer over egen kropp.

"Si det!" er et konkret og nyttig verktøy for oss voksne i barnehagen. 

Si det! -  del 1:

Kommunikasjonsverktøy utviklet av enhet for barn og familie i Vennesla kommune, der vi gjennom samlinger og samtaler skal hjelpe barna å utvikle et bevisst forhold til egne og andres grenser, og det å bestemme over egen kropp. Barna blir kjent med dukkene Mikkel og Mina.

Si det! - del 2:

Kommunikasjonsverktøy utviklet Siri Søftestad og Inger Lise Andersen sammen med seksjon for oppvekst. Gjennom samlinger og samtaler blir barna kjent med dukkene Ariana og Adrian hvor temaet er livsmestring og helse.