Tilsyn og veiledning

I vår kommunen er det både private og kommunale barnehager. Kommunen har rollen som lokal barnehagemyndighet overfor alle barnehagene uavhengig av eier. Det vil si at de passer på og fører tilsyn med både de private og kommunale barnehagene.

Kommunen skal som lokal barnehagemyndighet gi veiledning til og sørge for at alle barnehagene drives i samsvar med gjeldende lover og regler. 

Det stilles kravet til likebehandling og uavhengighet, noe som betyr at kommunen skal behandle private og kommunale barnehager likt når den ufører oppgaver som barnehagemyndighet.

Veiledning og tilsyn er to av virkemidlene barnehagemyndigheten har for å sikre at barnehagetilbudet i kommunen er godt og forsvarlig.

Barnehagemyndigheten skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager og andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter.