Barn som trenger ekstra støtte

Barnehagebarn med nedsatt funksjonsevne har rett på et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Søknad om dette skjer i et samarbeid mellom barnehagen og deg som foresatt.

Du må altså ta opp med barnehagen eller seksjon for oppvekst hvis du har spørsmål rundt disse ordningene. Under følger litt informasjon.

Tilrettelegging

Det er kommunen som etter Barnehageloven 37 fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne, og under følger noen eksempler på hva dette er: 

Hvis funksjonsnedsettelsen er forbigående, har ikke kommunen plikt. Det kan for eksempel være ved beinbrudd. En måned i rullestol etter beinbrudd betyr ikke at barnet har nedsatt funksjonsevne.

Varig nedsatt funksjonsevne handler om forhold om nedsatt syn eller hørsel, nedsatt bevegelsesfunksjon, nedsatte kognitive evner og så videre. Det kan du lese mer om i denne veilederen fra Utdanningsdirektoratet

Rett til skyss

Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp gis etter Barnehagelovens paragraf 36

  • Dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk hjelp, har barnet rett til slik skyss.
  • Barnet har rett til nødvendig reisefølge og tilsyn. Kommunen skal innlosjere barnet når daglig skyss ikke er forsvarlig.

Kommunen skal fatte vedtak om å oppfylle retten til skyss, nødvendig reisefølge, tilsyn og innlosjering.