Velkommen til Klokkerstua barnehage

Barnehagens åpningstider er 7:00-16:30

Finn oss på Facebook   Søk barnehageplass   Informasjonshefte (PDF, 642 kB)

Klokkerstua barnehage er Venneslas første barnehage, og var opprinnelig eid av Sanitetsforeningen Etter en stor utbygging i 2014, fikk vi barnehagen slik den er i dag. Klokkerstua barnehage ligger sentralt til i Vennesla sentrum.

Vi har 93 plasser fordelt på 8 avdelinger. Vi tilbyr kun heltidsplasser og den ene avdelingen er en naturgruppe som holder til på turplassen vår. Vi har to hovedfløyer – en med avdelinger for småbarn og en fløy med avdelinger for store barn. Vi har felles formingsrom, IKT-rom og trimrom. Vi er opptatt av at barn skal oppleve en tilhørighet i et fellesskap, og oppleve glede og mestring i barnehagehverdagen. 

Dette kjennetegner oss

Mattilbud

Vi har kokk i barnehagen som tilbereder mat til barna fire ganger i uken. Kokken tilbereder hovedmåltidet i barnehagen.

Kompetanseutvikling

Vi har jevnlig kompetanseheving av de ansatte, for å sikre at barna møter kompetente ansatte med oppdatert kunnskap om barn og barndom.

Naturgruppe

Vi er stolte over å kunne tilby naturgruppe i vår barnehage. Avdelingen har base i barnehagen og i en egen hytte i skogen, der de tilbringer store deler av året. Dette er et unikt tilbud for barn som gir de gode, verdifulle opplevelser med friluft og natur, som er gode å ha med seg videre i livet.

Spesialpedagogisk kompetanse

Vi er en barnehage som har god erfaring med tilrettelegginger for barn med ulike behov, og har opparbeidet oss god kompetanse, om hvordan vi arbeider og følger opp barn med ekstra behov.

Vikarbruk

Vi skal sikre at det er tilstrekkelig antall ansatte på jobb, og setter derfor inn vikar fra første sykedag, så lenge det må til for å følge bemanningsnormen. Dette er fordi vi ser viktigheten av å sikre forutsigbare og gode rammer for barna i barnehagen vår.

Våre satsingsområder

For barnehageåret 2023-2024 har vi følgende satsingsområder:

Lek

I Klokkerstua barnehage ønsker vi lekesterke barn og lekekloke voksne. For å få til dette er det avgjørende at de voksne i barnehagen, er trygge voksne som bekrefter barnet. Leken er barnets måte å være i verden på, det er der barnet viser frem sin personlighet.

Den barnestyrte lek er avgjørende, for det er barnas eksisteringsmåte. Både den barnestyrte (frilek) og den veiledede (voksenstyrte) lek rommer et utviklings- og læringspotensial.  Vi trenger begge deler i barnehagen.  Vi i Klokkerstua ønsker å bli flinkere til å ta barns lek, og lekelykke på alvor.

Vi skal gi respekt til barna ved at vi gir av oss selv. Alle voksne skal vite at det er viktig å være med i leken. For å sikre at dette får fokus og prioritet, har vi dannet et eget dramaLEK-team. De møtes jevnlig, og tar ansvar for å invitere til og spille ut utforskende teater. Teamet består av både pedagoger og fagarbeidere.

For å sikre lekenhet og magi blant personalet, utfordres ansatte i improvisasjonsøvelser og til å prøve ut egne karakterer eller roller på avdeling.

Kommunale satsningsområder

I tillegg til særegne satsingsområder for barnehagen, arbeider vi også med de kommunale satsingsområdene knyttet til «Handlekraftige voksne – trygge barn» og det regionale kompetanseprogrammet «Rekomp». 

Viktige dokumenter om virksomheten

Vedtekter (PDF, 288 kB)

Barnehagefakta

Årsplan (PDF, 924 kB)

Samarbeidsutvalget

  • For foreldre: Karoline Homme, telefon 48 09 17 67 og Anja Førde, telefon 91 14 32 66.
  • For ansatte: Åshild V. Olsen og Caroline H Trægde 

Her holder vi til