Tilskuddsportalen

Vennesla kommune abonnerer på portalen. Dermed er den gratis å bruke for deg.

Tilskuddsportalen er et fantastisk verktøy for lag, foreninger og andre som ønsker å få kunnskap om tilskuddsordninger og finansieringsmuligheter til sin virksomhet.

2700 tilskudd

Tilskuddsportalen er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Tilskuddsportalen gir en god oversikt over ulike tilskudd.

Tilskuddsportalen består av to portaler: En for kommuneansatte og en for frivillige i lag og foreninger samt organisasjoner.

Registering

Alt du trenger å gjøre er å registrere deg i portalen her:

Tilskuddsportalen