Samskapingskoordinatoren

Vennesla kommune har en egen dedikert medarbeider som jobber med å utvikle og vedlikeholde samskapingsprosjekter.

Jorunn Sagen Olsen har bred erfaring og har jobbet med samskaping i ulike roller siden 2008.

- Vi utvikler stadig arenaer der vi sammen med innbyggerne kan drøfte muligheter og hva vi kan få til sammen, sier hun brennende engasjert.

Venneslas samskapingskoordinator er overbevist om at aller tjener på å gi fra seg litt makt, lytte til andre og skape sammen.

Eller sagt litt mer formelt: Samskaping skjer “når to eller flere offentlige og private parter inngår et likeverdig samarbeid for å definere problemer og  gjennomføre bedre og nye løsninger”.

Vennesla står som alle norske kommuner overfor store utfordringer. Overgang til nullutslippssamfunn, eldrebølgen og for mange i utenforskap vil kreve samarbeid og innsats på nye måter. Kommunestyret har vedtatt at Vennesla kommune skal bli en av Norges beste kommuner på samskaping.

Flere store samskapingsprosjekter er allerede igangsatt. Det er mange flere, men under nevner vi noen:

  • Venneslabrua
  • Julegada
  • Grønn Urban Bygd
  • Ressursen
  • Turstigruppa
  • Den nye parken ved  Herredshuset.
  • Et aldersvennlig Vennesla
  • Demenskoret

- Vennesla kommunes satsing på samskaping, er spennende. Innbyggerne i Vennesla har stort engasjement og vilje til å jobbe sammen og mulighetene store. Det er min jobb å få "ressursene til å finne hverandre" slik at vi kan skape mye bra, sier koordinator, sier Jorunn Sagen Olsen.