Frivilligsentralene - bli frivillig!

Alle har noe å gi og alle kan trenge en hjelpende hånd iblant. Har du lyst til å engasjere deg i nærmiljøet ditt? Eller trenger du hjelp? 

Det er to frivilligsentraler i Vennesla.  Ta gjerne kontakt hvis du vil bidra eller har behov for hjelp. 

Frivilligsentraler bidrar på ulike måter til å styrke det frivillige arbeidet i bygda.  Målet til frivilligsentralene er:

  • Stimulere til frivillig innsats
  • Støtte og samarbeide med andre lag og foreninger i kommunen 
  • Være bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor

Her følger litt informasjon om frivilligsentralene. Begge har egne hjemmesider:

Hægeland og Øvrebø  Frivilligsentral

Daglig leder Kari Irene Godtfredsen: 90 86 80 04 (eldre)
Daglig leder Hilde Nordhagen: 41 28 29 46 (barn og unge, andre)

Vennesla frivilligsentral

Daglig leder Hege Ekberg: 90 41 44 81