Vil du forme framtidas kulturskole?

Mandag 13. mai kan du delta på høringsmøter i  Eventyrrommet i Kulturhuset om hvordan framtidas norske kulturskoler skal utvikle seg. 

Det er den nasjonale rammeplanen for kulturskolen som nå er på høring ute i norske kommuner. Den skisserer rammen for en kulturskole som til enhver tid er aktuell i kommunens oppgave med å legge til rette for gode liv for innbyggere i kommunen.  

I Vennesla kaller kulturskolen inn til to åpne møter for å høre folks mening. De skjer i Eventyrrommet i Kulturhuset mandag 13. mai

  • Møte 1:  kl. 14.00-15.00
  • Møte 2:  kl. 17.30-18.30 

 

 I denne stortingsmeldingen  ber regjeringa om at Norsk kulturskoleråd vurderer endringer i Rammeplan for kulturskolen, i tråd med formålet for kulturskole slik det er skissert i nevnte stortingsmelding. 

Alle som har interesser knyttet til utformingen av ny rammeplan for kulturskolen, inviteres til å bidra med innspill til arbeidet, gjennom å levere høringsinnspill. Norsk kulturskoleråd håper mange vil bidra med innspill, slik at den nye rammeplanen blir en god ramme for kulturskolen i både sanntid og framtid.

Høringsutkast

Her sender du inn høring

Har du innspill eller kommentarer som du ikke ønsker skal offentliggjøres, eller som ikke naturlig fanges opp gjennom høringsspørsmålene, kan dette sendes per e-post til post@kulturskoleradet.no. Skriv Høringsinnspill i emnefeltet.

Høringsfrist er 15. mai 2024.