Vanntrøbbel på Homstean og Nomeland

10 husstander på Nomeland er uten vann og drøyt 150 husstander på Homstean og Slettebråtan må spare på vannet. Årsaken er feil ved begge vannverkene.

Homstean vannverk:

_ Homstean vannverk gir fremdeles vann til abonnentene fordi vi har høydebasseng. Lørdag vil viforsøke å koble om til leveranser fra Bærvannet. Inntil videre bør folk ikke sløse med vannet. De bør spare så godt de kan.

Det opplyser enhetsleder for park og teknisk i Vennesla kommune, Arne Vatne. Enheten har jobbet for å utbedre feilen i Homstean vannverk fredag. Det er feil i et styringsystem som får følger for driften av hele vannverket.

_ Vi har ikke informert abonnentene til Homstean vannverk via SMS. De har vann, men bør husholdere godt med det. Det er fremdeles ganske bra med vann i bassenget, sier Vatne.

Nomeland vannverk:

De ti abonnentene på Nomeland har alle fått beskjed via SMS om at vannet er borte. Også her er det feil i styringssytemet. Fagfolkene tror feilen ligger i ei pumpe ute i elva.

_ Brannvesenet hjalp oss og skulle sette ut en tank med vann. Dessverre var tanken ikke helt ren i bunnen og vannet ble grumsete. Vi jobber nå med en ny tank, sier Vatne.

Den kommer enten på plass i kveld eller lørdag morgen. Abonnentene på Nomeland vil få sms når tanken er på plass. Fra tanken kan de hente drikkevann.

_ Vi håper å rette feilen lørdag, men er ikke sikre. Vi har ikke reservepumpe liggende på lager. Vi må håpe at den er på lager i Kristiansand eller andre steder i området. Hvis ikke, kan det gå noen dager før vi får løst problemet på Nomeland, sier Vatne.