Si din mening om sykling i Vennesla!

Fantastisk bra eller helt elendig? Trygt eller farlig? Nå kan du som sykler jevnlig i Vennesla si hva du mener om tilretteleggingen for syklister. Bruk  QR-koden i bildet.

Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever ulike kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv, i regi av Syklistforeningen. 

Vennesla kommune samarbeider ved å spre undersøkelsen.

Svar på undersøkelsen 

Minst 25 personer i Vennesla må deler sine synspunkter. Da får kommunen en egen, detaljert innsiktsrapport. Vi blir da med i sammenligningen og rangeringen av Norges kommuner utfra et syklistenes ståsted. 

I september vil vi få svar på om Vennesla er bedre eller dårligere å sykle i enn nabokommunene. Det viktige er at meningene kommer fra syklistene selv. Det er de som vet hvor de skal trykke på pedalen.

_  Hver person som sykler i hverdagen, sparer samfunnet for store penger i helsegevinster. Ved å lytte til syklistene kan kommunene dra viktige lærdommer om hva som trengs for å få dem til å fortsette å tråkke, sier Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen. 

I Vennesla vet vi at vi både har gode forhold for sykkel og dårlige forhold for sykkel - avhengig av hvor i kommunen man sykler. Vi jobber målrettet mot Den kortreiste bygda og mot økt andel av syklende og gående i trafikken.

Fakta om sykkelundersøkelsen

  • Syklistforeningen har annenhvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. 
  • Sykkelundersøkelsen 2024 er en nasjonal undersøkelse og en sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. 
  • Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby og er åpen fra 22. April til 30.Juni. 
  • Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler.
  • Kommunene vil bli rangert etter seks områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen. 
  • Nytt i år er at man kan legge inn sitt personlige ønske om forbedring i et kart. 
  • Resultatene vil bli presentert i september 2024 på den nasjonale sykkelkonferansen i Stavanger.