Øvelse neste uke - en del soldater i Vennesla

Neste uke blir det en del militært personell å se rundt om i Vennesla og regionen. Det er heimvernsøvelse.  

Er i overkant av 400 soldater som skal øve når  Evje og Vennesla HV-område øve sammen med områdene Kjevik og Kvadraturen. 

Det vil bli aktivitet i  kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla, men flest personer vil være stasjonære på Evjemoen og Kjevik.

Det være tirsdag, onsdag og tidlig på torsdag i neste uke at øvelsen vil prege Vennesla kommune. HV-personell vil drive med overvåking og kontroll på veiene. Det kan også bli en del synlige sosialpatruljer i sentrum og sentrumsnære områder. 

I tillegg blir det  transport av soldater gjennom Vennesla i perioden.