Kan komme opp mot én meter - gjør plass til brøytebilene!

Nå er det viktig at du fjerner bil og søppeldunker fra vegkantene slik at brøytemannskapene kan få gjort jobben sin. Unngå å dra ut med bil!

Slik skal vegene være, frie for biler og søppeldunker. Da kommer brøytemannskapene fram og får gjort jobben sin. - Klikk for stort bildeSlik skal vegene være, frie for biler og søppeldunker. Da kommer brøytemannskapene fram og får gjort jobben sin.

Kanskje opp mot en meter

Værvarselet sier at det vil komme rundt en halv meter snø i Vennesla fra nyttårsaften og to døgn framover. Enkelte steder kan det komme opp mot én meter. Meteorologisk institutt opplyser at varselet fremdeles er oransje, men det tenderer mot ekstremvarsel og rødt - altså alvorligste grad. 

Fjerne biler og dunker

_ Folk bør ha mat i huset og batterier til lommelykta. Så store snøfall som vi venter nå, vil få konsekvenser. Det aller viktigste for oss, er likevel at folk få vekk biler og søppeldunker fra fortau og vegkanter. Vi kan ikke brøyte og holde vegene åpne, hvis ikke vi kommer fram, sier enhetsleder for park og teknisk, Arne Vatne, i Vennesla kommune.

Denne nyttårshelga er det lurt å følge med på nyheter, værmelding og i pressen. På kommunens heimeside vil vi også oppdatere informasjon ved behov.

Arne Vatne ber, slik vegvesenet også gjør,  folk om å ikke kjøre bil, med mindre det er helt nødvendig. Når snøfallet er på det kraftigste nyttårsaften,  med flere centimeter i timen, vil kjøreforholdene være dårlige uansett brøyting.

_ Vi som skal brøyte,  ser mørkt på å komme til en veg med kanskje 15-20 biler tilfeldig plassert grunnet nyttårsselskap. Da må vi rett og slett kjøre videre, uten å brøyte - og da kan det ta tid å komme tilbake til en normalsituasjon. Dette ser ut til å bli nyttårshelga hvor du heller bør prioritere å være hjemme med sørlandsskuffa, sier Vatne.

Ekstramannskaper utkalt

Vennesla kommune har kalt ut ekstramannskaper for å håndtere situasjonen. Til sammen cirka 20 brøyte-enheter vil være klare fra morgenen nyttårsaften. Så langt det er mulig, er disse satt opp med doble mannskaper, slik at det kan jobbes kontinuerlig. 

Det har vært flere runder med både brøyting og strøing siste uke - og mange har jobbet mye. Vatne sier beredskapen er god og mannskapene klare til å stå på. 

Hvis du trenger hjelp . . .

Hvis det oppstår en situasjon der du trenger akutt hjelp, skal du ringe nødetatene på vanlig måte. Nå snakker vi ikke om hjelp til å skuffe eller etterlysning av brøytemannskaper, men at du trenger nødvendig hjelp.

Lørdag formiddag kalte Statsforvalteren i Agder inn alle kommuner og beredskapsmyndigheter til felles møte. Både tele-operatørene, energiselskapene, politiet og vegmyndighetene er forberedt på det som kommer. Sivilforsvaret står klare til å bistå ved behov.

Myndighetene planlegger for at folk enkelte steder på Agder, kanskje også i Vennesla, vil trenge hjelp. Det gjelder særlig hvis snøen  blir noe tyngre enn meldt og vi får langvarige strømutfall og lengre perioder med full isolasjon.

I 2017 opplevde indre Agder strømutfall så lenge at enkelte innbyggere i kommuner i indre Agder måtte få ekstraordinær hjelp.  Da falt også mobil- og nett bort.  Vi husker også sesongen 2007-2008 da vi hadde omtrent samme værvarsel som nå. Da stoppet trafikken på europavegen ute ved kysten - og det snødde så mye av flere hundre biler til slutt var innesnødd i lang tid og flere trengte akutt nødhjelp.