Hva synes du om Innbyggertorget?

For litt over ett år siden opprettet Vennesla kommune Innbyggertorg sammen med biblioteket i Kulturhuset. Vi ønsker å videreutvikle tilbudet. Men først vi vil ha din mening!

_ Vi som jobber i Innbyggertorget skal se utover mot bygda. Vi skal ha fokus på innbyggerne og at du som innbygger får den hjelp og veiledning du har behov for, sier leder for innbyggertorg og bibliotek, Roger Fromreide.

Nå er altså tiden kommet for å sette en fot i bakken. Etter et år med oppbygging og kulturbygging og nyvinning er tiden kommet for å gjøre opp status. Hva er bra, hva er ikke så bra og hva bør endres?

Under finner du lenke til vår spørreundersøkelse. Send inn dine svar!

GI DINE SVAR HER

_ Vi håper du tar deg tid til å sende inn svar  fordi de er viktige når vi skal utvikle oss. Vi trenger innbyggernes synspunkter når vi skal finne gode forbedringer i framtida, sier Fromreide.

Sammen med Chinell Løken er Roger Fromreide en av seks medarbeidere i Innbyggertorg/Bibliotek. De har mange oppgaver, fra å drive bibliotek til å drive kommunens sentralbord, drive veiledning og å drive publikumsrettede aktiviteter og informasjonsløp i Kulturhuset.

Flere og flere av kommunens tjenester digitaliseres for selvbetjening. Du kan ordne mer og mer digitalt hjemmefra. Likevel trengs Innbyggertorget og det er viktig.

_ Vi ønsker jo å bli et sted der folk kan komme og der vi bygger fellesskap og der vi kan skape trygghet når noen lurer på noe. Kulturhuset er storstua i bygda og vi håper å skape et godt treffsted, sier Roger Fromreide.

Aller viktigst er likevel at du får hjelp når du trenger det. Derfor jobber Innbyggertorget målrettet med å oppdatere egen informasjon og med å få hele kommunen til å informere dem om hva som foregår, slik at de kan svare på folks spørsmål.