Historisk lave fødselstall - reddes av innvandring

1. januar bodde det 15.452 mennesker i Vennesla kommune. Antall fødsler er historisk lavt. Innvandring er viktigste grunn til at vi fortsatt har god befolkningsvekst.

Folketilveksten ble til sammen 153 nye personer, som er laveste økning siden 2019.

Innvandring

Det er verd å merke seg at over halvparten av befolkningsveksten kommer fra innvandring. Det kom 122 nye innvandrere til Vennesla i fjor, mens det vandret ut 45. Netto innvandring endte på 77 personer.

Fødselstallene

Vi som bor her fra før, gjorde svært lite for å øke folketallet. Antall fødsler var historisk lavt i 2023. Det ble kun født 147 nye venndøler, øredøler og hægedøler i fjor. Det er bare 17 flere enn det døde i kommunen, som gir et svært lavt fødselsoverskudd.

Kun tre år har det vært lavere fødselstall siden dagens statistikk og måling startet i 1951, for 72 år siden. Det er årene 1978, 2003 og 2004. Høyeste fødselstall var i 1966 med 235 fødsler i kommunen, men da bodde det til sammenlikning langt færre i kommunen enn nå.

Flyttetallene

Vennesla er en populær kommune å flytte til. I fjor flyttet hele 709 personer til Vennesla. Samtidig flyttet 650 personer ut. Netto tilflytting ble dermed 59 personer. 

Samlet sett bra vekst

Samlet gav fødselsoverskudd og netto tilflytting en folketilvekst på 76, mens innvandringen ga 77 nye innbyggere. 

Det betyr at det er innvandring fra andre land vi kan takke takke for at befolkningsveksten i Vennesla kommune fortsatt er på rundt én prosent. Veksten holder dermed tritt med målene i kommuneplanen og målene i budsjettene om befolkningsvekst på mellom én og 1,5 prosent i året.

Befolkningsøkning er svært viktig for at kommunens økonomi skal sikres og lokalsamfunnet skal fortsette å utvikle seg. Det ligger som et fundament i bunnen for alt, nesten. Veldig mye av kommunens inntekter og overføringer er rettet inn mot at det er vekst i befolkningen.