Godt og viktig nabobesøk

Gode naboer skal både støtte hverandre og lytte til hverandre. Kommuneledelsen i Vennesla fikk drøftet mange gode saker da Kristiansands ordfører Mathias Bernander og kommunedirektør Camilla Dunsæd kom på besøk tirsdag.

Ordfører Nils Olav Larsen og varaordfører Odd Grønberg hadde invitert sammen med kommunedirektør Svein Skisland. Møtet ble ei god arbeidsøkt og en god prat om saker der vi har felles interesser.  

Det som er godt for Kristiansand som regel er godt for Vennesla. Og det som er godt for Vennesla er som regel godt for Kristiansand au

Over noen fine «pøntebede» ble det snakket om mange viktige saker.  Vennesla og Kristiansand er jo som en slags storebror og lillebror. Det kan gå hett for seg med både erting og konkurranser, men egentlig er vi veldig tett knyttet til hverandre. 

De ble snakket om felles utfordringer innenfor samferdsel, by/bygdeutvikling, byvekstavtale, næringsutvikling og Forsvarets manglende tilstedeværelse i landsdelen. Fellesprosjekter som renseanlegg, Avfall Sør,  Varodd og Sandrip sto også på dagsorden. De besøkende fra byen fikk også en innføring i Vennesla kommunes historie og identiteten vår med Grønn Urban Bygd.

_ Vegen fra Kristiansand til Vennesla er ofte lenger enn fra Vennesla til byen, fordi så mange møter foregår i byen. Derfor er det flott at Mathias og Camilla tar turen hit opp, slik at vi kan se ting litt fra Venneslas vinkel. Dette viser viljen til å samarbeid og viljen til å jobbe sammen for regionen, sier ordfører Nils Olav Larsen.