Du kan søke penger fra Fritidskassen

Ikke alle har råd til å delta i fritidsaktiviteter. Da kan Fritidskassen hjelpe.  Der kan ungdom, foresatte, lag og foreninger søke om økonomisk støtte.

_ Vi har i første omgang fått 89.000 kroner. Dette er penger som du kan søke på allerede i sommer, slik at flere kan bli med på for eksempel cuper og turer, forteller samskapingskoordinator i Vennesla kommune, Jorunn Sagen Olsen, sammen med Hilde Nordhagen og Monica Thomassen fra de to frivilligsentralene i Øvrebø, Hægeland og Vennesla (bildet).

Målgruppen er barn og unge i familier som har en så presset økonomi, at økonomien er årsak til at barna/de unge ikke deltar i aktivitet. Aldersgruppen er 0-24 år. Du som er 16 år eller eldre, kan søke selv.

Du kan søke støtte til for eksempel kontingent, treningsavgift, utstyr, transport, deltagelse ved cup og turer.

Ordningen med Fritidskasse skjer i samarbeid med frivilligsentralene. Det er hos dem du kan søke om midler. 

SØK HER

I Vennesla viser statisikk at det i 2021 var 617 barn og unge under 18 år som levde under fattigdomsgrensen.  Vennesla kommune har siden 2016 jobbet sammen med lag og foreninger for et inkluderende Vennesla. Hvor det har vært fokus på at alle skal med.