Jobbe i skolen?

Er du ute etter spennende og utviklende skolemiljøer? Vennesla kommune har fire barneskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og en ren ungdomsskole. I tillegg har vi Vennesla voksenopplæring som driver grunnskoleopplæring for voksne. 

Alle ledige stillinger

Venneslaskolen – en skole for alle

I Vennesla kommune er vi opptatt av å sørge for at elevene våre er godt rustet til å mestre de utfordringene som venter dem i livet. Ved å ta i bruk ny teknologi, varierte læringsmetoder, gode relasjoner mellom lærer og elev, skal vi kontinuerlig utvikle oss til det beste for elevene våre.

I Venneslaskolen jobbes det systematisk både i oppvekst og på de ulike enhetene med å bygge kapasitet i organisasjonen gjennom ulike nettverk. 

Kompetanseutvikling

Alle kommuner skal ha mentorordning for deg som er ny lærer. I Vennesla kommune er vi kjent for å ha en meget god veiledningstjeneste. Svært erfarne og gode veiledere følger deg det første året.

Vi samarbeider også tett med Universitetet i Agder om kompetanseutvikling og praksisopplæring.

Hvorfor du bør velge Venneslaskolen?

  • Vi satser på DIGIL - å lære å lære i digitalt inkluderende læringsmiljø.
  • Du møter aktive og engasjerte elever.
  • Vi setter elevenes læring, trivsel og utvikling i sentrum.
  • Du får utvikle skolen sammen med erfarne kollegaer.
  • Alle elever på alle trinn har læringsbrett (iPad).
  • Lærere og elever har god tilgang på digitale verktøy og læremidler.
  • Du får tilbud om etter- og videreutdanning.  
  • Vi er fremtidsrettet og har mange spennende satsinger på gang!

    Her kan du lese om noen av satsningsområdene: 

DIGIL (PDF, 924 kB)  

Handlekraftige voksne og trygge barn (PDF, 773 kB) 

READ