Vil du gjøre en forskjell for andre?

Kommunen trenger spesielt mange sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. I tillegg finnes det karrieremuligheter for leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, trivselskoordinatorer og psykologer hos oss. 

Alle ledige stillinger

Som ansatt i Vennesla kommunes helse- og omsorgstjenester får du bruke faget ditt fullt og helt. Du får komme tett innpå livet til mennesker i ulike livsfaser og med ulike diagnoser, og du får følge pasienter over lang tid.  Kommunen har en unik bredde i sine helse- og omsorgstjenester som gir mange muligheter innenfor organisasjonen. Vi har en heltidskultur hvor fulle stillinger er normalen. 

Vi vil gjerne ha deg på laget

Vennesla kommune jobber for at alle nyansatte får en god introduksjon til både oppgaver, det sosiale miljøet og til kulturen på arbeidsplassen. Vi er stolte av alle våre dyktige helsearbeidere! Vi har gode fagmiljø og er opptatt av kompetanseheving. Nå vil vi gjerne ha deg med på laget!  

Ruster oss for framtida

Vennesla kommune er en fremtidsrettet og endringsorientert kommune. Vi satser på forebygging, rehabilitering og velferdsteknologi, og jobber for at innbyggerne våre skal få leve gode liv og bo hjemme lengst mulig. Vi er spesielt opptatt av å forme tjenestene sammen med de som bruker dem, og deres pårørende.  I Vennesla kommune ruster vi oss for framtida!  

Sykepleier 

Vi byr på mange spennende karrieremuligheter for deg som sykepleier. Du får en faglig utfordrende og givende arbeidshverdag, med beboere og pasienter som ofte har sammensatte lidelser. Det gir deg mulighet til å drive med avansert klinisk sykepleie, og du får ansvar for å gjøre faglige observasjoner og sette inn nødvendige tiltak basert på dette. Du vil følge pasientene tett, og på mange enheter vil du få dine egne primærbrukere. Det gir deg mulighet til å bygge relasjoner, både til dem og deres pårørende. 

Vernepleier

Vernepleieren er en viktig yrkesgruppe i tjenestene til mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. Som vernepleier hos oss vil du hjelpe folk til å være mest mulig selvstendig i eget liv, og bidra aktivt for å forebygge funksjonsfall og helseskade. Målet er at tjenestemottakerne skal kunne delta på ulike arenaer på lik linje med alle andre, uansett funksjonshemming.  De fleste vernepleierne i kommunen jobber innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming  ved bo- og aktivitetstilbudene våre. I tillegg jobber flere på sykehjem, innen tjenester i hjemmet, rusomsorgen eller psykisk helse. Du vil også finne stillinger i barnehage, skole og fritidstilbud. Vernepleiere arbeider også i NAV og ved helse- og velferdskontor. 

Helsefagarbeider 

Hos oss er det mange spennende karrieremuligheter for deg som helsefagarbeider. Du får en faglig utfordrende og givende arbeidshverdag, med beboere og pasienter som ofte har sammensatte lidelser. Det gir deg mulighet til å bruke faget ditt til det fulle. Du får ansvar for å gjøre faglige observasjoner og følge opp med tiltak og evaluering basert på dette, i samarbeid med andre helseprofesjoner.  Du vil følge pasientene tett, og på mange enheter vil du få dine egne primærbrukere. Det gir deg mulighet til å bygge relasjoner, både til pasientene og deres pårørende. Som helsefagarbeider finnes det jobbmuligheter både på våre sykehjem, i hjemmetjenesten eller ved våre bo- og aktivitetstilbud.