Goder og fordeler som ansatt

Alle virksomheter har noen goder og fordeler for sine ansatte. Det har vi i Vennesla kommune også.

Alle ledige stillinger

Forsikring og pensjon 

Mange unge ansatte tenker ikke over hvor viktig dette faktisk er. Pensjon og forsikring er et veldig viktig gode for deg, og i Vennesla kommune har vi gode forsikrings- og pensjonsordninger i tillegg til konkurransedyktig lønn.

 Som ansatt er du omfattet av gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring, fritidsulykkeforsikring og tjenestereiseforsikring. Undervisningspersonalet er omfattet av Statens pensjonskasse (SPK), mens alle andre er tilknyttet Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 

Nyansattdag 

Dette er en helt spesiell begivenhet i Vennesla kommune. To  ganger i året inviterer vi nyansatte til selveste kommunestyresalen. Der får du en introduksjon om Vennesla kommune som tjenesteyter og arbeidsgiver, samt et innblikk i Venneslas historie.  Både ordfører og kommunedirektør er alltid til stede for å holde foredrag og hilse på de nyansatte.

Mentorordning 

Vi har etablerte og gode mentorordninger for nyansatte lærere i grunnskolen og barnehagelærere i barnehagen.  

Fellesdagen

Fellesdagen er et arrangement hvor alle kommunalt ansatte inviteres til felles inspirasjon. Vi har godt av å treffes over fag- og sektorgrenser. På fellesdagen inviterer vi kjente og dyktige foredragsholdere. Dette er en dag hvor du kan få påfyll fra inspiratorer i toppklasse.

Bedriftsidrettslag 

Det er flest hverdager, og da er fysisk aktivitet i sammen med kolleger et virkelig gode. Vennesla kommunale bedriftsidrettslag (VKBIL) ønsker å være en miljøfaktor for ansatte i Vennesla kommune.  Laget ønsker å bygge sosiale nettverk gjennom samlinger på tvers av interesser og tilhørighet. VKBIL har et variert tilbud som omfatter volleyball-trening, fotball-treninger, yoga og crossfit. Som medlem får du rabatterte priser på abonnement på treningssentrene CrossFit Hunsfos, Trimeriet og Vennesla Treningssenter. VKBIL har egen infoside på Ansattorget (intranett).

Kunstforening 

Vennesla kommune har en aktiv kommunal kunstforening som arrangerer kunstlotterier og kunst- og galleribesøk. Foreningen har som formål å fremme kunstinteresse og skape en sosial arena for alle ansatte på tvers av enhetene. Medlemmer får 20 prosent rabatt på alle innramminger hos Galleri Bi-Z. 

Transport

Vennesla kommune har godt kollektivtilbud til og fra Kristiansand. Det er lett å pendle med buss.  Vi har også lagt til rette for sykkelparkering på mange arbeidsplasser. Hvis du likevel må bruke bil, er det gratis dagsparkering ved alle kommunale enheter, bortsett fra midt i Vennesla sentrum.