Bli lærling hos oss!

Ikke nøl med å ringe! Hos oss kan du bli lærling i et profesjonelt miljø med god oppfølging. Vennesla kommune satser mye på lærlinger. 

Alle ledige stillinger

Du vil få god og profesjonell oppfølging gjennom hele læretida fram til fagbrev. Det er ikke uten grunn av Vennesla i 2022 kåret til “Årets lærlingekommune” på Agder. 

For å legge til rette for lærlinger, har vi opprettet et eget lærlingekontor i kommunen. Dette driftes av Lene Langeland Lunden og Anne Katrine Hildebrandt. De gir alle lærlinger god oppfølging underveis.

Lærlinger er framtida vår. De gir oss ny kompetanse og vi gir dem nyttig opplærling, pleier toppsjefen selv, kommunedirektør Svein Skisland, å si. Han oppfordrer alle sine 24 enheter om å ta inn lærlinger, fordi han vet at framtidas velferd handler om å skaffe gode fagfolk til kommunens mange oppgaver.

Mange ulike fag

Vi har mål om minst tre lærlinger pr. 1000 innbyggere og har i perioder hatt godt over femti lærlinger.

Barne- og ungdomsarbeider og helsearbeiderfaget er de fagene med flest lærlinger, men vi har lærlinger innen service og administrasjonsfaget, byggdrifter, anleggsmaskinfører, ernæringskokk og renholdsoperatørfaget. 

Vennesla kommune har flere ufaglærte ansatte. Både arbeidsgiver og ansatte ønsker å øke kompetansen i enhetene. Derfor er det flere ansatte som bidrar til kompetanseløft med å ta fagbrev.

Menn i helse

Vi er også med i det interkommunale samarbeidet, «menn i helse», og dette tilbudet har gitt mange menn en ny start i arbeidslivet. 

Bli lærling hos oss

Hvis du vil bli lærling i Vennesla kommune, er lærlingekontoret involvert helt fra du går på videregående skole til du har fullført fagbrev.