Tips om kritikkverdige forhold

Vennesla kommune ønsker å legge til rette for at innbyggere, brukere, leverandører og andre enkelt skal kunne tipse oss om kritikkverdige forhold. 

Slik kan du tipse oss

Det beste er at du forteller hvem du er. Da er det lettere for oss å følge opp tipset og å finne ut av situasjonen. Vi kan ta kontakt med deg for å få utfyllende informasjon. Hvis du ønsker å tipse åpent, bruker du skjemaet i knappen under.

Tips om kritikkverdige forhold

Hvis du ønsker å være helt anonym, er selvsagt det noe vi respekterer. For å være helt sikker på anonymitet, ber vi deg da sende tipset i posten, der du ikke legger igjen noen digitale spor. Vi vil understreke at det kan bli mye vanskeligere å følge opp saken når du er anonym og vi ikke kan spørre deg om noe. Du kan sende anonymt tips i posten til

Vennesla kommune
Organisasjonsseksjonen
Postboks 25
4701 Vennesla

Du kan også levere et brev fysisk i Innbyggertorget i Kulturhuset hvis du vil. 

Eksempler på viktige ting å tipse om

  • Korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø
  • Brudd på regler om anskaffelser
  • Upassende gaver eller bonuser
  • Mobbing, trakassering eller diskriminering
  • Brudd på kommunens etiske retningslinjer
  • Brudd på personopplysningssikkerheten
  • Brudd på allment aksepterte normer
  • Fare for klima eller miljø
  • Fare for liv eller helse

Slike tips er bra, både for Vennesla kommune og for samfunnet for øvrig, fordi kritikkverdige forhold da kan rettes opp og fordi det kan bidra til å utvikle Vennesla kommune positivt. 

Forskjell på tips og varsling

Vi skiller mellom tips om kritikkverdige forhold og varsling om kritikkverdige forhold. 

Tips fra brukere, pårørende, innbyggere, leverandører, samarbeidspartnere eller andre er ikke omfattet av bestemmelsene om varsling i arbeidsmiljøloven.

Varsle kan ansatte og andre som utfører arbeid for kommunen gjøre. Varslingsbestemmelsene står beskrevet i arbeidsmiljøloven. De som varsler har et bestemt vern i henhold til arbeidsmiljøloven - og det er egne rutiner og kanaler for varsling.  

Det betyr at du som tipser ikke er omfattet av det samme vernet som arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold. Vi følger likevel bestemmelser om personvern og følger opp tips på en saklig og ryddig måte. 

Dersom det kommer inn et tips på dette skjema som kommunen vurderer som varsling, vil tipset håndteres i samsvar med varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og kommunens interne rutiner for varsling.