Kulturhuset og andre merkebygg

Kulturhuset er nok det mest berømte byggverket i Vennesla. Arkitekter og bibliotekfolk fra store deler av verden kommer med ujevne mellomrom for å se på bygget. Vi har hatt besøk både fra Kina og Sør-Korea.

Kulturhuset om kvelden. Da kan du ekstra godt se de spesielle trebjelkene.

Kulturhuset og biblioteket

Bygningen er Venneslas mest berømte og er kåret til et av verdens vakreste bibliotek. Det er bygget i heltre og det spesielle er at de 27 bærebjelkene også fungerer som bibliotekhyller og sitteplasser. Kulturhuset har vunnet Statens byggeskikkpris. Bygget sto ferdig i 2011 og huser bibliotek, kino og teatersal, musikkskolen, kafé, møterom og kommunens innbyggertorg.

Vennesla kirke

Den nye kirka sto ferdig våren 2022 og vant regionens byggeskikkpris senere samme år. Bygget ble tegnet av Link Arkitektur og Tor Lindrupsen har hatt den kunstneriske utformingen. Kirka er allerede berømt. Den rommer cirka 400 mennesker, men har også egen ungdomsavdeling med gymsal. Kirkekontoret holder også til i bygningen. Altertavlen er laget av utskårne figurer som symboliserer skapelsen. Den kan både ta og føles på.

Øvrebø kirke

Vennesla kommunes eldste trekirke og tidligere hovedkirke. Den ble bygget som korskirke i tre og sto ferdig i år 1800. Den har 315 sitteplasser og ligger på det som skal være en gammel gravhaug og hovplass. 

Vigeland hovedgård

Vigeland hovedgård er Venneslas eneste lystgård. Den sto ferdig i 1847 og ble reist av sveitseren Casper Wild og brukt som lystgård. Senere kjøpte den engelske slekten Hawkshaw hovedgården. De var "lakselorder" og brukte stedet sommerstid til laksefiske. I dag er gården mye brukt til brylluper og store festligheter. Den er en del av Vigeland hovedgård og Løa restaurant og selskapslokaler. Det store parkområde er mye brukt sommerstid både til rekreasjon og konserter. Hovedgården ble fredet i 1941.

"Rødbyen"

Rødbyen er Venneslas eneste gjenværende samla miljø med arbeiderboliger. Boligområdet på Vikeland ble påbegynt i 1907. I dag er de ti gjenværende boligene eid av private, og vi regner Rødbyen som et viktig kulturminne. Opprinnelig ble boligene eid av Vigeland Brug og kriteriet for å bo der var at "familiens overhode" måtte ha jobb på bruket.

Direktørboligen

Direktørboligen til Vigelands Brug er det andre fredede bygget i Vennesla kommune. Den ble fredet i 1997. Flere av de store direktørboligene i bygda er revet. Den store sveitservillaen var i bruk som bolig frem til 1996. I dag er den barnehage. Den ligger på næringsområdet på Vikeland.

Stasjonene

Vennesla kommune har som eneste kommune hele fire stasjonsbygninger igjen etter den gamle Setesdalsbanen. Det er Vennesla stasjon, Grovane Stasjon, Iveland stasjon og Hægeland stasjon på Kile. Byggene sto ferdig til åpningen av banen i 1895, bare Vennesla stasjon er i drift som vanlig togstasjon den dag i dag.