Fakta om Vennesla kommune

Vennesla kommune er Agders femte største kommune. Vi er den grønne og urbane bygdekommunen på Agder. Vi vokser raskt og er i rivende utvikling. 

Vennesla består etter kommunesammenslåingen i 1965 av bygdene Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Innbyggertallet passerte 15.200 i 2022 og vi er på vei mot 16.000 innbyggere.

I begynnelsen var elva.... Den setningen oppsummerer egentlig Vennesla kommunes historie. Det er elva og skogen som la grunnlaget for bosetting, industrialisering og utvikling. Kraften i fossen møtte kraften i menneskene - og slik ble den unike industrikommunen gradvis til.

SSB har viktige og alltid oppdaterte kommunefakta om Vennesla

Vennesla har de siste årene gjort viktige veivalg for å møte framtida. Vennesla er i kraftig transformasjon. Gjennom prosjektet "Den kortreiste bygda" skal over 12.000 innbyggere i framtida kunne gå og sykle til alt. 

Vi har gjennomført et viktig identitetsprosjekt sammen med næringslivet og frivillighet. Det endte med ordene Grønn Urban Bygd. Dette passer bra og favner både kommunens unike historie, det som foregår nå og det som skal forme framtid.

Vennesla ligger meget sentralt - midt på Agder. Setesdalsvegen (r.v. 9) går gjennom kommunen. Det er kort vei til Kjevik Lufthavn, og Sørlandsbanen har togstopp her. Kristiansand, med alle byens fasiliteter og severdigheter, ligger dessuten kun et drøyt kvarter unna med bil.

Her vil du trives i arbeid og fritid.

Tre hovedutfordringer

Politikerne i Vennesla har skissert tre hovedutfordringer fram mot 2040:

  • Klimautslippene - de må ned med 55 prosent før 2030.
  • Utenforskap - vi kan ikke fortsette med at mellom 25 og 30 prosent i yrkesaktiv alder ikke deltar i arbeidslivet.
  • Demografi - hvordan skal vi løse oppgavene når befolkningen blir mye eldre.

For å løse alle disse oppgavene må det tenkes nytt, samhandles og samskapes. Ingenting av dette kan kommunen løse helt alene. Derfor er samskaping satt på dagsorden gjennom forpliktende avtaler med næringsliv og frivillighet.

Næringsliv

Vennesla kommune har et mangfoldig næringsliv innen handel, service, håndtverk og industri. Vi er en hub for håndverksnæringer med nesten 14 prosent av alle sysselsatte innen håndverksfag. Pågangen for nyetableringer er stadig økende.  

  • Hægeland selger flere traktorer pr innbygger enn noen annen bygd og har også flere høykompetente bedrifter innen trevare og mekanikk industri.
  • Øvrebø er spesielt egnet som lokaliseringssted for datasentre. Støleheia-området er et av områdene i Nord-Europa med tilgang til mest elektrisk kraft. I Øvrebø ligger også regionens største private rebabiliteringssenter,  Lolandsheimen,  eid av BlåKors. 
  • Vennesla og Hunsøya transformeres til å bli et enda mer urbant og spennende sted å bo og jobbe. Vi har har lansert prosjektet "Den kortreiste bygda" der 12000 mennesker skal kunne gå og sykle til alt. På Hunsøya bygges en nedlagt papirfabrikk om til 1000 boliger og næringsareal for 2000 arbeidsplasser.


Kommunen arbeider  tett med næringslivets egne foreninger - Kjøp i Vennesla og Vennesla næringsforening.
Har du kreative ideer eller spørsmål - ikke nøl med å ta kontakt.

Tur- og friluftskommune

I Vennesla har du meget gode muligheter for et aktivt friluftsliv. Her er det tilrettelagt for turer i idyllisk natur til fots, på ski eller sykkel.

Vennesla har egen turstigruppe hvor frivillige kontinuerlig jobber med å utvikle tilbudene. Hos Visit Vennesla har de laget en oversikt med hundrevis av turmuligheter.

Når snøen kommer, blir det preparert skiløyper for turfolket i regionen. I Vennesla finner du et sammenhengende løypesystem på 35 km i variert og vakkert terreng rundt Moseidvarden og Nasbøvarden. I tillegg er det på Lauvåsheia et flott tilbud til skiløpere med 15 km preparerte løyper. Sandripheia Fritidspark i Øverbø tilbyr en rekke vinter- og friluftsaktiviteter, inkludert lysløype og rulleskiløype. Senteret er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oppdatert informasjon om  føremeldinger finner du på www.midt-agderfriluft.no