Kommunevåpenet til Vennesla

Vi synes vi har det flotteste kommunevåpenet som finnes, fordi det forteller så godt hva Vennesla kommune har vært og er.

 

Symbolikken i kommunevåpenet er temmelig selvforklarende:

  • Trærne oppe til venstre står for skog og skogsdrift - fornybare ressurser.
  • Tannhjulene viser industrien og den menneskelige kraften - Vennesla er kjent for sin rike industrihistorie. Fremdeles er industrien en viktig del av bygdas næringsliv.
  • Strekene på skrå er elva Otra som renner gjennom bygda - og det er den rene og grønne kraften i elva som danner grunnlaget for mye av veksten vi har hatt siden slutten av 1800-tallet.
  •  Den tredelte krona på toppen indikerer at Vennesla kommune tidligere bestod av 3 småkommuner: Hægeland, Øvrebø og Vennesla. Disse ble slått sammen til en kommune i 1964.

Bygdemerket som det den gang het, ble tegnet av Alf Erikstad daværende byarkitekt i Kristiansand. Vennesla formannskap godkjente det i 1971 - og siden har det vært vårt identitetsmerke.