I begynnelsen var elva ...

Historien om Vennesla kommune er historien om elva og skogene.

Elva og skogene er utgangspunktet for veldig mye av det vi bygger på. I Vennesla er det funnet steinøkser som er datert til å være hele 5000 år gamle. Menneskene som har brukt disse øksene har kanskje ikke bodd langs elva, men vært fangstfolk som kom til elva på grunn av det rike laksefisket. 

Etter hvert ble områder langs elva ryddet og dyrket. I flere hundreår var jord og skogbruk kombinert med jakt og fiske leveveien for innbyggerne i Hægeland, Øvrebø og Vennesla. 

Det er kraften i fossene sammen med skogene som har skapt den kommunen og de bygdene vi bor i. På grunn av elva har kraft innenfra møtt kraft utenfra - og hele tiden har folk med nye ideer funnet vegen til vår kommune.

Den første industrien

15. januar 1620 kom presten Jørgen Clausen til Vikeland og fikk eierskap til fossen. Der og da begynte Vennesla kommunes fantastiske industrihistorie og noen år etter sto en rekke med sju vannsager klare til bruk. Etterhvert kom jernverk også.  Vår industrihistorie handler om å ta hjem verdens nyvinninger og omgjøre dem til lokalsamfunn.

Ofte har det kommet noen utenfra med spesialkunnskap og penger. De treffer arbeidsfolk og håndverkere med vilje til å lære nytt og vilje til å skape. Sammen skaper de resultater.

Bare se på hvordan historien vår har vært:

1873

Det er gått så vidt 20 år siden Friedrich Gottlob Keller greide å framstille papir av tremasse. Pengesterke folk starter Otterelvens papirfabrik. Den går dundrende konkurs, men danner grunnlaget for Hunsfos Fabriker som etableres i 1886.  Papirfabrikken blir hjørnesteinen i lokalsamfunnet helt fram til 2011. eI tiårene etter oppstart blir folketallet mangedoble mangedoblet. Folk kommer fra Sverige, Sveits, Tyskland, Italia og Setesdal. Lokale småbønder, rallarer, lykkejegere, fagfolk. Vennesla er Klondyke og ut av alle forskjellene gror det fram en identitet og dialekt og patriotisme som holder den dag i dag. Vennesla må være et av landets mest vellykkede integreringsprosjekter. Vi tar verdens nyvinninger og omgjør dem til lokalsamfunn.

1895 

Nicola Tesla er i gang med byggingen av verdens første vannkraftverk av skikkelig størrelse i Niagara Falls i New York. Samme år kjøper den norske stat sitt aller første fossefall, Paulenfoss i Vennesla. Der og da blir Statkraft til.

1908 

Kraftstasjonen i Vigelandsfossen har vært i drift i et år. Nå åpner aluminiumverket også på Vikeland, i samme område som de gamle sagene og jernverket lå.  Bare 22 er gått siden Hall-Héroult-prosessen ble utviklet. Den gjorde det mulig å framstille aluminium industrielt. Vennesla tar verdens nyvinninger og gjør dem til lokalsamfunn. Hydro Vigelands Brug er i dag Norges eldste aluminiumverk i drift og renser fram verdens reneste aluminium. Du finner produkter fra Vigelands Brug i månefartøyene og i nesten alle flatskjermer, dataskjermer og smarttelefoner som finnes på kloden.

2011

Den gamle og nye tid! I en og samme høstuke skjer tre ting. Kommunen feirer 150 årsjubileum, Hunsfos fabriker går konkurs og det nye Kulturhuset åpnet. Lite visste arkitektene hvor rett de skulle få da de døpte kulturhuset «et nytt kapittel!» Den uka vil gå inn i historien som den kanskje mest skjellsettende i nyere tid.  Vi hadde fryktet nedleggelsen, men ut av endringen kom en optimisme, skaperkraft og pågangsmot som stadig gir nye resultater. 

I 2015 

I 2015 skjedde det igjen. I Øvrebø ble første spadetak på datasenter-parken til Bulk. Det har gått cirka 25 år siden internett ble et vanlig ord, og vi tar selvsagt verdens nyvinninger hjem og skaper lokalsamfunn igjen.

Flere datasentre er på plass. Overskuddsvarmen er tenkt brukt på både gartneri og vedtørke-anlegg. Firmaer er på veg inn. Området er i utvikling.

Lang tradisjon

I Vennesla kommune står vi i en lang tradisjon med å bygge nytt næringsliv og skape lokalsamfunn. En gang i tiden var papirarbeideren det mest moderne Norge hadde. Nå er det datafolkene på Støleheia og 3D-grafikerne på Hunsøya og elevene i robotavdelingen og den høyteknologiske byggfaglinja på Vennesla videregående skole som er moderne. Elva skapte grobunn for den unike blandingen av folk. Den blandingen av evner og anlegg og talenter har gjort det mulig å å bygge våre levende lokalsamfunn. 

Artikkelliste