Meld om feil til kommunen

Tusen takk for at du sier ifra til oss! Vi er tilstede i hele kommunen og ordner opp i store og små utfordringer som oppstår.

Hva kan du melde om feil på?

Du kan melde om feil og mangler på vann og avløp, parkering, park og uteområder, kommunal veg og forurensing.  

Skjema for å melde om feil til kommunen

Kartløsning i skjemaet

Velg riktig sted i kartet. Da vet vi hvor feilen befinner seg. Beskriv feilen så godt du kan, slik at vi kan vurdere saken. Meldingen din går direkte til fagfolk som kan ordne opp. Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv er kun tilgjengelig for de som behandler meldingen din.

Meld om feil på gatelys 

Melde om feil på gatelys på Dokflyt.no

Akutte hendelser 

Akutte hendelser skal meldes inn via vakttelefon.

Oversikt over våre vakttelefoner

Artikkelliste