Priser og gebyrer 2024

På denne siden finner du oversikt over priser og gebyrer for tjenester i kommunen. 

Alkoholavgifter

 

Barnehage og skole

 

Byggesak, regulering, oppmåling og seksjonering

 

Forurensning

 

Helse og omsorg

 

Kultur, idrett og fritid

 

Teknisk og eiendom

 

Vann og avløp