Klage på faktura - betal først

Det er viktig at fakturaen blir betalt selv om du har klaget på beløpet. Ellers vil prisen øke med gebyr til purring og inkasso. Hvis klagen blir tatt til følge vil du få tilbakebetalt beløpet.

Klage på faktura

Ønsker du å klage på fakturaen som gjelder vann og avløp, sender du klage til følgende epost

Gjelder klagen eiendomsskatt, sendes klagen til følgende epost